نوشته‌ها

خاک در ایران چگونه از بین می رود؟

این در حالی است که سالانه چندین تن خاک در کشور ما به دلیل عوامل مختلف فرسایش ، آلودگی ، فرونشست و غیره از بین می رود که تولید هر سانتی متر از این سرمایه بیولوژیکی 800 سال به طول می انجامد.

طبق مجله دوستدار محیط زیست ، وجود خاک سالم در هر کشوری حفظ محیط زیست ، زندگی موجودات زنده و حتی امنیت غذایی را تضمین می کند. هوشنگ جازی – مدیرکل دفتر آبخیزداری و حفاظت از خاک سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری – در مصاحبه با یک مجله دوستدار محیط زیست ، به برخی از عواملی که باعث از بین رفتن خاک در کشور ما می شود ، اشاره کرد.

* اولین مشکلی که خاک کشورمان را به شدت تهدید می کند فرسایش است. متأسفانه سالانه حدود 16.4 تن در هر هکتار خاک در کشور ما فرسایش می یابد یا وارد مخازن سدها ، دریاها و غیره می شود و از دسترس خارج می شود.

* بر اساس آخرین گزارش ها ، سالانه 250 میلیون متر مکعب خاک فقط به سدهای کشور وارد می شود ، در حالی که آمار خاصی از خاک وارد شده به دریاها یا سایر اکوسیستم های آبی در دسترس نیست.

* علاوه بر فرسایش ، آلودگی خاک تهدید دیگری برای این سرمایه بیولوژیکی است. افزایش استفاده از سموم دفع آفات کشاورزی ، ریختن پسماندها و عدم مدیریت پساب باعث آلودگی خاک و در نتیجه ارزش بیولوژیکی خاک از بین می رود.

فرونشست زمین به دلیل کاهش سطح آب های زیرزمینی عامل دیگری است که باعث از بین رفتن خاک های کشور می شود و بازگشت آن به اکوسیستم امکان پذیر نیست.

* قاچاق خاک – که هر از گاهی گزارش می شود – نیز از دیگر عوامل تهدید کننده خاک در کشور است.

* به طور کلی ، پتانسیل قاچاق خاک معدنی به دلیل ارزش اقتصادی و نیاز سازمان های مسئول در این زمینه به نظارت کافی ، از انواع دیگر خاک بیشتر است.

* خاک در کشور ما از بین می رود در حالی که تولید یک سانتی متر خاک 800 سال طول می کشد و زمان زیادی طول می کشد تا خاک از دست رفته به اکوسیستم برگردد.

* یکی از مهمترین راههای جلوگیری از فرسایش خاک ، اجرای پروژه های آبخیزداری است ، زیرا با اقدامات آبخیزداری می توان فرسایش خاک را حداقل 9 تن در هکتار در سال کاهش داد.

خاک در ایران چگونه از بین می رود؟

این در حالی است که سالانه چندین تن خاک در کشور ما به دلیل عوامل مختلف فرسایش ، آلودگی ، فرونشست و … از بین می رود که تولید هر سانتی متر از این سرمایه بیولوژیکی 800 سال به طول می انجامد.

طبق مجله دوستدار محیط زیست ، وجود خاک سالم در هر کشوری حفظ محیط زیست ، زندگی موجودات زنده و حتی امنیت غذایی را تضمین می کند. هوشنگ جزی مدیرکل دفتر آبخیزداری و حفاظت از خاک سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور در مصاحبه با یک مجله دوستدار محیط زیست به برخی از عواملی که باعث از بین رفتن خاک در کشور ما می شود اشاره کرد.

* اولین مشکلی که خاک کشورمان را به شدت تهدید می کند فرسایش است. متأسفانه سالانه حدود 16.4 تن در هر هکتار خاک در کشور ما فرسایش می یابد یا وارد مخازن سدها ، دریاها و غیره می شود و از دسترس خارج می شود.

* بر اساس آخرین گزارش ها ، سالانه 250 میلیون متر مکعب خاک فقط به سدهای کشور وارد می شود ، در حالی که آمار خاصی از خاک وارد شده به دریاها یا سایر اکوسیستم های آبی در دسترس نیست.

* علاوه بر فرسایش ، آلودگی خاک تهدید دیگری برای این سرمایه بیولوژیکی است. افزایش استفاده از سموم دفع آفات کشاورزی ، ریختن پسماندها و عدم مدیریت پساب باعث آلودگی خاک و در نتیجه ارزش بیولوژیکی خاک از بین می رود.

فرونشست زمین به دلیل کاهش سطح آب های زیرزمینی عامل دیگری است که باعث از بین رفتن خاک های کشور می شود و بازگشت آن به اکوسیستم امکان پذیر نیست.

* قاچاق خاک – که هر از گاهی گزارش می شود – نیز از دیگر عوامل تهدید کننده خاک در کشور است.

* به طور کلی ، پتانسیل قاچاق خاک معدنی به دلیل ارزش اقتصادی و نیاز سازمان های مسئول در این زمینه به نظارت کافی ، از انواع دیگر خاک بیشتر است.

* خاک در کشور ما از بین می رود در حالی که تولید یک سانتی متر خاک 800 سال طول می کشد و زمان زیادی طول می کشد تا خاک از دست رفته به اکوسیستم برگردد.

* یکی از مهمترین راههای جلوگیری از فرسایش خاک ، اجرای پروژه های آبخیزداری است ، زیرا با اقدامات آبخیزداری می توان فرسایش خاک را حداقل 9 تن در هکتار در سال کاهش داد.

سه عاملی که وضعیت خاک در کشور را فاجعه بار کرده است.

این در حالی است که سالانه حدود 16 تن در هر هکتار خاک در کشور ما از بین می رود که طبق اعلام سازمان جنگل ها تولید هر سانتی متر از این خاک 800 سال طول می کشد. علاوه بر فرسایش خاک ، عوامل دیگری مانند آلودگی خاک و حتی قاچاق ، این منبع مهم بیولوژیکی را تهدید می کند. در همین حال مدیرکل دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری ضمن اشاره به اینکه از بین رفتن ارزش های زیست محیطی خاک فاجعه بزرگی در کشور است ، می گوید: وجود ندارد.

هوشنگ جزی در مصاحبه با مجله دوستانه محیط زیست ضمن انتقاد از اینکه در کشور ما مسائل مربوط به خاک و حفاظت از آن داده نمی شود ، اظهار داشت: اگر به دنبال تأمین امنیت غذایی ، اقتصادی و ملی خود در کشور هستیم باید از انواع آن محافظت کنیم خاکهای کشور (خاکهای جنگلی و مرتعی ، خاکهای معدنی و خاکهای کشاورزی).

سالانه حدود 16.4 تن در هر هکتار خاک در کشور ما فرسایش می یابد

وی با تأکید بر اینکه خاک از سایر نقاط کشور قابل وارد نیست و باید از آن در اکوسیستم خود محافظت کنیم ، گفت: اولین مشکلی که خاک کشورمان را به شدت تهدید می کند فرسایش است. متأسفانه سالانه حدود 16.4 تن در هر هکتار خاک در کشور ما فرسایش می یابد یا وارد مخازن سدها یا دریاها و غیره می شود و از دسترس خارج می شود. به عنوان مثال سالانه 250 میلیون متر مکعب خاک وارد سدهای کشور می شود ، در حالی که تولید یک سانتی متر خاک 800 سال طول می کشد.

تأثیر عملیات آبخیزداری بر کاهش فرسایش خاک

مدیرکل دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری کشور با اشاره به اینکه با تدابیر و اعتبارات ویژه باید از فرسایش خاک در کشور جلوگیری کنیم ، اظهار داشت: یکی از مهمترین راهکارهای جلوگیری از فرسایش خاک اجرای آن است پروژه های آبخیزداری آبخیزداری می تواند فرسایش خاک را حداقل 9 تن در هکتار در سال کاهش دهد.

جازی گفت: آلودگی خاک تهدید دیگری برای این سرمایه بیولوژیکی است. “افزایش استفاده از سموم دفع آفات ، ریختن زباله ها و عدم مدیریت فاضلاب باعث آلودگی خاک می شود و در نتیجه خاک ارزش بیولوژیکی خود را از دست می دهد.” .

به گفته وی ، فرونشست زمین به دلیل کاهش سطح آب های زیرزمینی یکی دیگر از عواملی است که باعث از بین رفتن خاک های کشور می شود و بازگشت آن به اکوسیستم امکان پذیر نیست. متأسفانه در مناطق مختلف کشور با فرورفتگی ها و فرونشست های متعددی روبرو هستیم که در واقع باعث غیرقابل استفاده بودن خاک می شود.

صادرات خاکهای جنگلی و مرتعی ممنوع است

مدیرکل دفتر آبخیزداری و حفاظت از خاک سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری در ادامه به این سال پاسخ داد که قاچاق خاک دوستانه با محیط زیست – که گاه گاهی گزارش می شود – چگونه می تواند این سرمایه بیولوژیکی را تهدید کند و چگونه با آن مقابله کند. با مقابله ، توضیح داد: نظارت بر خاک مرتعی و جنگلی در کشور به عهده سازمان جنگل ها است. ما صادرات هرگونه خاک جنگلی و مرتعی را ممنوع کرده ایم و در صورت تخلف در این زمینه ، واحد حفاظت سازمان با متخلفان برخورد خواهد کرد.

جزي افزود: از طرفي در زمينه خاك هاي كشاورزي به دليل اهميت حفظ زمين هاي كشاورزي ، هيچ گونه برداشت و فروش زمين هاي زراعي مجاز نيست و وزارت جهاد كشاورزي متولي اين منطقه است اما در بعضي بخشهایی از اراضی ملی ، معادن مختلف شن ، شن ، سنگ و … وجود دارد و وزارت صنعت و معدن بر اساس مجوزهایی که می گیرد ، بر خاکی که از این مناطق برداشت می شود نظارت می کند.

به گفته وی ، به طور کلی ، پتانسیل قاچاق خاک معدنی به دلیل ارزش اقتصادی بیشتر از انواع دیگر خاک است و لازم است که دستگاه های متولی در این زمینه نظارت کافی داشته باشند ، اما در هر صورت ، موارد دقیق وجود ندارد و آمار رسمی در مورد قاچاق خاک در کشور.

در پایان مدیرکل دفتر آبخیزداری و حفاظت از خاک سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری تأکید کرد: از بین رفتن ارزش های زیست محیطی خاک در کشور به دلیل عوامل مختلف فرسایش ، فرونشست و آلودگی بسیار است. فاجعه بزرگتر و یک محیط

انتهای پیام