نوشته‌ها

نیاز به استفاده از دوربین ها و هواپیماهای بدون سرنشین برای محافظت از مناطق حیاتی جنگل.

رئیس سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور بر تقویت اقدامات حفاظتی در جنگل تأکید کرد و گفت: علی رغم نظرات مختلف ، نیاز به کار ما حفاظت از جنگل و مناطق ملی است ، و این کار را می توان با همدلی و هم افزایی انجام داد. ”

به گزارش مجله زیست محیطی ، دکتر مسعود منصور در جلسه مدیریت پایدار منابع طبیعی منطقه هیرکانی ، ضمن گرامیداشت هفته بسیج ، از قهرمانان بسیج سازندگی یاد و خاطره گرامی داشت و اظهار داشت: بسیجیان دارای مشارکت معنادار در فعال سازی مجدد و توسعه حفاظت از منابع طبیعی.

وی با تأکید بر اینکه تلاش صادقانه نیروهای امنیتی نباید نادیده گرفته شود ، خاطرنشان کرد: مشکلات محافظت ، سازماندهی و نظارت وجود دارد که باید برطرف شوند.

رئیس سازمان جنگلداری نظارت بر اقدامات انجام شده را مهم دانست و از معاون حفاظت و امور ارضی وزیر و همچنین فرماندهی واحد حفاظت و دفتر مهندسی و مطالعات برای نظارت و ارزیابی اقدامات انجام شده در زمینه منابع طبیعی.

منصور تاکید کرد: عملکرد شرکت های طرف قرارداد حمایت باید به دقت کنترل و ارزیابی شود و در صورت وجود هرگونه مشکلی باید به شرکت ها هشدار داد. نحوه انجام تعهد و وظایفی که به شرکت ها محول شده است ، تأیید می کند که آیا آنها در سال های آینده به کار با منابع طبیعی ادامه می دهند یا خیر.

وی تأکید کرد: برای حفاظت از مناطق بحرانی جنگل و تشدید اقدامات حفاظتی ، با حضور مداوم کارشناسان و نیروهای حفاظتی ، نظارت بر مناطق باید از طریق نصب دوربین و استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین به طور مداوم انجام شود. همانطور که برخی از استان ها توانسته اند از این فناوری جدید در مناطق حساس استفاده کنند و موفق باشند.

منصور افزود: جاده های فرعی و انحرافی که به داخل جنگل منتهی می شود و قاچاق چوب را تسهیل می کند باید در اسرع وقت شناسایی و مسدود شود.

رئیس سازمان مدیریت جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور تأکید کرد: نیروهای حفاظتی باید به منظور افزایش نظارت و اقدامات حفاظتی ، در مناطق منابع طبیعی با لباس فرم و مجهز به امکانات حفاظتی حضور داشته باشند. .

وی تاکید کرد: فقط قطع جنگل متوقف شده و سایر اقدامات مدیریت جنگل اجتناب ناپذیر همچنان پابرجاست و نمی توان این اقدامات را در قالب برنامه های مصوب بسته کرد.

منصور ادامه داد: مدل مدیریت جنگل یک طرح جایگزین برای انجام اقدامات اجتناب ناپذیر با حضور کارشناسان و سرپرستان فنی در این زمینه است که بحث نظارت را دنبال می کنند و به طور چشمگیری در حفاظت کمک می کنند.

وی با بیان اینکه برای هر زمینه یک مدیر و ناظر برنامه مستقل تعیین شده است ، خاطرنشان کرد: برنامه های مصوب مبتنی بر اقدامات اجتناب ناپذیر در جنگل باید در همه مناطق اجرا شود.

منصور افزود: از ابتدای سال آینده اقدامات برنامه جنگل جایگزین در شمال کشور باید بدون استفاده از چوب اجرا شود و ناظران و همكاران فنی برای اجرای طرح در میدان حضور خواهند داشت.

رئیس سازمان جنگلها، تاکید بر نیاز به انجام مطالعات نیمه تفصیلی و مطالعات اجرایی، گفت: “این مطالعات مشخص چقدر پتانسیل و استعداد مناطق بهره برداری غیر چوبی خواهد داشت.”

منصور در بخش دیگری از سخنان خود در نشست ارزیابی جنگل های هیرکانی گفت: “علوم جنگل ، که در دانشگاه ها و مراکز علمی تدریس می شود ، بر مدیریت جنگل تأکید دارد و مراکز تحقیقاتی دانشگاهی که علم و دانش تولید می کنند باید به مدیریت جنگل کمک کنید “. .

رئیس سازمان مدیریت جنگلها ، علفزارها و آبخیزهای کشور خواستار تشدید اقدامات حفاظتی در بخش حفاظت و تکمیل مطالعات برنامه نیمه جزئی و مطالعات اجرایی توسط بخش مطالعات و تهیه برنامه تعویض جنگل در اسرع وقت توسط معاون وزیر امور جنگلداری.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی سازمان جنگل ها ، منصور در پایان تأکید کرد: کار بر روی منابع طبیعی تعطیل نیست.

لزوم تهیه هر چه سریعتر طرح جایگزین جنگل.

رئیس سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور بر تقویت اقدامات حفاظتی در جنگل تأکید کرد و گفت: علی رغم نظرات مختلف ، نیاز به کار ما حفاظت از جنگل و مناطق ملی است ، و این کار را می توان با همدلی و هم افزایی انجام داد. ”

به گزارش مجله زیست محیطی ، دکتر مسعود منصور در جلسه ستاد مدیریت منابع طبیعی پایدار منطقه هیرکانی ضمن گرامیداشت هفته بسیج ، از قهرمانان بسیج سازندگی یاد و خاطره گرامی داشت و اظهار داشت: بسیجیان دارای مشارکت قابل توجه در فعال سازی مجدد و توسعه حفاظت از منابع طبیعی.

وی با بیان اینکه تلاش های صادقانه نیروهای امنیتی نباید نادیده گرفته شود ، خاطرنشان کرد: مشکلات حفاظتی ، نظارتی و نظارتی وجود دارد که باید حل شود.

رئیس سازمان جنگلداری نظارت بر اقدامات انجام شده را مهم دانست و از معاون حفاظت و امور ارضی وزیر و همچنین فرماندهی واحد حفاظت و دفتر مهندسی و مطالعات برای نظارت و ارزیابی اقدامات انجام شده در زمینه منابع طبیعی.

منصور تأکید کرد: عملکرد شرکت های طرف قرارداد حمایت باید به دقت کنترل و ارزیابی شود و در صورت وجود هرگونه مشکلی باید به شرکت ها هشدار داد. نحوه انجام تعهد و وظایفی که به شرکت ها محول شده است ، تأیید می کند که آیا آنها در سال های آینده به کار با منابع طبیعی ادامه می دهند یا خیر.

وی تأکید کرد: برای حفاظت از مناطق بحرانی جنگل و تشدید اقدامات حفاظتی ، با حضور مداوم کارشناسان و نیروهای حفاظتی ، نظارت بر مناطق باید با نصب دوربین و هواپیماهای بدون سرنشین به طور مداوم انجام شود. همانطور که برخی از استان ها توانسته اند از این فناوری جدید در مناطق حساس استفاده کنند و موفق باشند.

منصور افزود: جاده های فرعی و انحرافی که به داخل جنگل منتهی می شود و قاچاق چوب را تسهیل می کند باید در اسرع وقت شناسایی و مسدود شود.

رئیس سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور تأکید کرد: نیروهای حفاظتی باید در مناطق منابع طبیعی با لباس فرم و مجهز به امکانات حفاظتی حضور داشته باشند تا اقدامات نظارتی و حفاظتی را افزایش دهند.

وی تاکید کرد: فقط قطع جنگل متوقف شده و سایر اقدامات مدیریت جنگل اجتناب ناپذیر همچنان پابرجاست و نمی توان این اقدامات را در قالب برنامه های مصوب بسته کرد.

منصور ادامه داد: مدل مدیریت جنگل یک طرح جایگزین برای انجام اقدامات اجتناب ناپذیر با حضور کارشناسان و سرپرستان فنی در این زمینه است که بحث نظارت را دنبال می کنند و به طور چشمگیری در حفاظت کمک می کنند.

وی با بیان اینکه برای هر زمینه یک مدیر و ناظر برنامه مستقل تعیین شده است ، خاطرنشان کرد: برنامه های مصوب براساس اقدامات اجتناب ناپذیر در جنگل باید در همه مناطق اجرا شود.

منصور افزود: از ابتدای سال آینده اقدامات برنامه جنگل جایگزین در شمال کشور باید بدون استفاده از چوب اجرا شود و ناظران و همكاران فنی برای اجرای طرح در میدان حضور خواهند داشت.

رئیس سازمان جنگلداری با تأکید بر لزوم انجام مطالعات نیمه دقیق و مطالعات اجرایی ، گفت: این مطالعات مشخص خواهد کرد که تا چه میزان مناطق جنگلی از پتانسیل و استعداد بهره برداری غیر از الوار برخوردار هستند.

منصور در بخش دیگری از سخنان خود در نشست ارزیابی جنگل های هیرکانی گفت: “علوم جنگل ، که در دانشگاه ها و مراکز علمی تدریس می شود ، بر مدیریت جنگل تأکید دارد و مراکز تحقیقاتی دانشگاهی که علم و دانش تولید می کنند باید به مدیریت جنگل کمک کنید “. .

رئیس سازمان مدیریت جنگلها ، علفزارها و آبخیزهای کشور خواستار تشدید اقدامات حفاظتی در بخش حفاظت و تکمیل مطالعات نیمه تفصیلی و مطالعات اجرایی توسط بخش مطالعات و تهیه برنامه جایگزینی جنگلها در اسرع وقت توسط معاون امور جنگلداری

به گزارش مرکز اطلاع رسانی سازمان جنگل ها ، منصور در پایان تأکید کرد: کار بر روی منابع طبیعی تعطیل نیست.

همکاری سازمان جنگلها و سازمان محیط زیست جهت تشدید حفاظت از منابع طبیعی کشور.

سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری کشور و آژانس حفاظت از محیط زیست کارگروه مشترکی را برای تشدید اقدامات حفاظتی در زمینه منابع طبیعی تشکیل دادند.

به گزارش مجله دوستدار محیط زیست ، دکتر مسعود منصور – معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری – در اولین نشست مشترک با معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: جنگلها با سازمان حفاظت از محیط زیست باید در زمینه حفاظت از منابع طبیعی همکاری لازم را داشته باشند.

وی افزود: در زمینه حفاظت و مبارزه با آفات و بیماری ها در مناطق چهارگانه ، وی به عنوان یک شریک مسئول اجرایی سازمان محیط زیست و سازمان جنگل ها است اما در سایر مناطق مسئولیت آن با جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری است. سازمان و شریک سازمان محیط زیست.

منصور در ادامه اظهار داشت: در پیشگیری و اطفا حریق ، مسئول و فرمانده اصلی در مناطق چهارگانه ، محیط زیست و سازمان جنگل ها موظف به همکاری با این سازمان هستند و در سایر مناطق وضعیت برعکس حاکم است.

رئیس سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور با تأکید بر اینکه هر دو گروه برای جلوگیری از قاچاق چوب باید گشت و مراقبت های خود را در منطقه هیرکانی افزایش دهند ، خاطرنشان کرد: در جنگل های هیرکانی باید مراقبت ها تشدید شود و این موضوع به عنوان دستورالعمل مطرح شود . به همه استانها اطلاع دهید.

منصور با تأکید بر لزوم تشکیل کارگروه مشترک بین دو سازمان جنگل ها و محیط زیست خاطرنشان کرد: موضوعات مهمی که باید در دستور کار کارگروه قرار گیرد ، استفاده از منابع صندوق ملی محیط زیست ، برنامه ها و موضوعات حفاظت از جنگل ها و مراتع در برنامه گنجانده شده است هفتم توسعه است.

وی افزود: ما می توانیم مفاد مشترکی را به دولت پیشنهاد دهیم که در پیشبرد اهداف منابع طبیعی و محیط زیست م effectiveثر باشد و در بودجه 1400 و برنامه هفتم توسعه لحاظ شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی درباره طرح کاداستر سواحل و جنگل گفت: قوانین سواحل در کشور نادیده گرفته شده و ما تا پایان سال کلیه سواحل و جنگل های کشور را کاداستر و مستند خواهیم کرد.

در ادامه جلسه ، کیومرث کلانتری – معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست – گفت: این یک فرصت استثنایی برای سازمان محیط زیست برای همکاری با سازمان جنگل ها است.

وی افزود: سازمان جنگل ها و محیط زیست مکمل یکدیگر هستند و باید هم افزایی بیشتری بین این دو دستگاه ایجاد شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری ، پلیس در مورد صندوق ملی محیط زیست گفت: سازمان جنگل ها باید از فرصت صندوق ملی محیط زیست برای دریافت تسهیلات استفاده کند زیرا این صندوق سازوکار لازم را برای انجام اقدامات زیست محیطی دارد. امور و فراهم کردن امکانات. ”

انتهای پیام

آماده سازی منابع طبیعی برای مهار سیل در آبعلی دماوند.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری دماوند گفت: اقدامات آبخیزداری که با هدف کنترل سیلاب و فرسایش خاک در حوزه آبعلی آبعلی این شهرستان اجرا شد ، از پیشرفت فیزیکی 100 درصدی برخوردار بوده و آماده بهره برداری است.

به گزارش مجله دوستدار محیط زیست ، جمشید جویباری افزود: در حوضه آبالی آبعلی ، عملیات مکانیکی شامل ساخت چهار سد سنگ گابیون به حجم 700 متر مکعب ، دو سد ملات سنگی با حجم 600 متر مکعب ، تعمیر و بازسازی دو سد ساخته شده در سالهای گذشته. حجم 500 متر مکعب و ساخت سازه های خشک در چین با حجم 500 متر مکعب اجرا شده است.

وی ادامه داد: این اقدامات با اعتباری بالغ بر یک میلیارد تومان و از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی در سال جاری انجام شده است.

جویباری به برخی از مزایای اجرای پروژه های آبخیزداری اشاره و اظهار داشت: با اجرای پروژه های آبخیزداری علاوه بر کنترل سیلاب و فرسایش خاک ، شاهد تقویت سفره های زیرزمینی آب ، کنترل رواناب و بهبود پوشش گیاهی خواهیم بود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران ، در پی بارندگی های اخیر ، کلیه سدهای ایجاد شده در حوضه آبعلی شهرستان دماوند تخلیه شده است.

انتهای پیام

بازپس گیری 30 هکتار از اراضی لواسانات و رودبار قصران.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شمیرانات از حذف بیش از 30 هکتار از اراضی ملی این شهرستان از ابتدای سال جاری تاکنون از دست اشغالگران خبر داد.

به گزارش مجله دوستدار محیط زیست ، حسن شکری افزود: 30 هکتار از این اراضی در اجرای 28 فقره حکم قطعی دادگاه و 3000 مترمربع دیگر برای اجرای سه ماده ذیل ماده 55 قانون حفاظت از جنگل ها و مراتع و با هماهنگی مقام قوه قضاییه احیا شده و به دولت برگردانده شده است.

وی ادامه داد: این تصرفات که علاوه بر اجرای دستورات و رفع تصرفات توسط افراد سودجو در پلاک های مختلف مناطق لواسانات و رودبار قصران شهرستان شمیرانات با حضور یگان حفاظت منابع طبیعی این شهرستان و پلیس انجام شد. ، تمام ساختمان ها و نوآوری های ایجاد شده در این زمین ها تخریب شده است.

رئیس منابع طبیعی شهرستان شمیرانات با اشاره به اینکه رویکرد پیشگیری در زمینه حفاظت از مناطق ملی در دستور کار قرار دارد ، اظهار داشت: در این راستا تیم های گشت و مراقبت یگان حفاظت منابع طبیعی به طور مستمر مناطق طبیعی را رصد و متخلفان کنترل می شوند و به محض مشاهده تخلف در اراضی ملی ، با متخلفان برخورد قانونی می شود.

شکری نقش مردم را در حفاظت از منابع طبیعی بسیار مهم دانست و گفت: بهترین محافظان منابع طبیعی خود مردم هستند که در حفظ این مواهب الهی نقش اساسی و اساسی دارند.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شمیرانات اظهار داشت: منابع طبیعی متعلق به همه مردم است و آنها باید در حفظ و نگهداری این منابع ارزشمند مشارکت داشته باشند.

وی تأکید کرد: فرهنگ سازی در خصوص حفاظت از مناطق ملی و منابع طبیعی یکی از مولفه های مهم و ضروری است که نقش رسانه در آن بسیار مهم است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران ، شکری از عموم مردم پرسید: در صورت تخریب و اشغال در عرصه های ملی ، باید بلافاصله از طریق سامانه 1504 به واحد حفاظت از منابع طبیعی اطلاع دهند.

انتهای پیام

اقدامات حفاظت در منابع طبیعی را تشدید کنید

مدیر سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور تأکید کرد که هیچ گونه قطع درختی در جنگل انجام نمی شود و خط قرمز ما ممنوعیت ورود به جنگل است. .

به گزارش مجله دوستدار محیط زیست ، مسعود منصور در بیست و نهمین جلسه هیئت مدیره از برگزاری مانورهای حفاظتی در سه استان شمالی کشور خبر داد و گفت: توجیهات باید هر از چندگاهی بین جنگلبانان و ناظران حفاظت برگزار شود.

وی گفت: “ما از انتقاد منطقی استقبال می كنیم زیرا معتقدیم كه انتقاد سازنده باعث پیشرفت و رشد منابع طبیعی می شود.”

رئیس سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور حضور کارشناسان در زمینه های مختلف در زمینه منابع طبیعی را ضروری دانست و تصریح کرد: حضور کارشناسان فنی در زمینه ها می تواند حفاظت از منابع طبیعی را تقویت کند.

وی خاطرنشان کرد: اقدامات قابل توجهی در زمینه منابع طبیعی در سراسر کشور انجام می شود.

رئیس سازمان جنگل ها همچنین مستند سازی و حضور مدیران منابع طبیعی و کارشناسان حوزه رسانه های جمعی را با محوریت حفاظت و تشدید اقدامات حفاظتی م consideredثر دانست و یادآور شد: اقدامات فنی ، اصلاح نژادی و بهداشتی که منجر به تاب آوری اکوسیستم می شود باید برای عموم توضیح داده شود. .

منصور خاطرنشان كرد: سازمان جنگل ها هيچ تعارفي درباره حفاظت از جنگل ها و مراتع منابع طبيعي ندارد و اقدامات حفاظتي اين فضا را براي قاچاقچيان و غارتگران چوب ناامن خواهد كرد. وی گفت: “تمام جاده های غیرضروری منتهی به جنگل بسته خواهد شد.” در اسرع وقت مشخص شده و اقدامات لازم جهت انسداد کامل آن انجام می شود.

رئیس سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری کشور در ادامه جلسه هیات مدیره ، در مورد جلسه این سازمان با سازمان امور اداری و استخدامی صحبت کرد و گفت: “تا پایان امسال ، 1000 نفر مجوز کار در منابع طبیعی را دریافت کرده است. ” با توجه به رشته های مورد نیاز سازمان جنگل ، آنها از طریق آزمون استخدام وارد منابع طبیعی می شوند.

رئیس سازمان جنگل ها در ادامه به ایجاد مرکز بین المللی جامع آبخیزداری و منابع بیولوژیکی در ایران اشاره کرد و از معاون آبخیزداری خواست در اسرع وقت محل این مرکز را تعیین کند تا اقدامات آن عملی شود.

بر اساس این گزارش ، در این جلسه حجت الاسلام طباطبایی نژاد – رئیس دفتر نمایندگی ولی فقیه در سازمان جنگل ها – گفت: اگر در کار خود اخلاص عمل کنیم ، بسیاری از مشکلات از منابع طبیعی برطرف می شود و مردم را به ارمغان می آورد. رضایت.” .

طباطبایی نژاد اظهار داشت: مدیریت در منابع طبیعی می تواند معنا و مفهوم زیادی داشته باشد اما اگر مدیریت بر اساس اعتدال ، عدالت و عطوفت باشد ، قطعاً رضایت خداوند و مردم را به همراه خواهد داشت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگلها ، جلسه هیئت مدیره هر هفته جهت پیگیری مصوبات و بررسی عملکرد فعالیتها و اقدامات در منابع طبیعی تحت مدیریت رئیس سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری کشور برگزار می شود. .

انتهای پیام