محیط‌بان همدانی در روزهای پیش رو آزاد خواهد شد

به گزارش مجله دوست دار محیط زیست، رئیس اداره بازرسی و رسیدگی به شکایات و رئیس اداره حقوقی اداره کل حفاظت از محیط زیست استان همدان از آزادی مدافعان حفاظت از محیط زیست در همدان طی روزهای آینده خبر داد.

حجت الله لطفی در مصاحبه با یک مجله دوستدار محیط زیست ، در مورد پرونده “سعید مومیوند” ، فعال محیط زیست از همدان ، که به دلیل درگیری با تعدادی از افراد مسلح در ذخیره گاه نشیر (شارا) همدان ، حدود چهار سال در زندان بود ، صحبت کرد. حکم اعدام فعلی نقض شد و پرونده برای رسیدگی مجدد به همدان ارجاع شد.

وی با بیان اینکه پس از بررسی مجدد ، با قرار وثیقه پنج میلیارد تومانی آزاد شد ، توضیح داد: 260 میلیون تومان از این وثیقه توسط صندوق ملی محیط زیست تأمین شد و مابقی را خانواده وی پرداخت و به حساب عدالت واریز کردند.

لطفی ادامه داد: پس از اتمام مراحل اداری و همکاری و مساعدت قوه قضاییه ، محیط “سعید مومیوند” ظرف چند روز آزاد می شود و روند تحقیقات در این پرونده تحت عنوان قتل عمد ادامه خواهد یافت.

طبق یک مجله دوستدار محیط زیست ، سال 1995 شاهد نگهبانان اداره کل حفاظت محیط زیست در استان همدان ، حضور مسلحانه در ذخیره گاه نشر و توقیف خودروی آنها بود و یکی از مسافران فرار کرد.

نگهبانان “سعید مومیوند” پس از چندین هشدار از هوا شلیک کردند اما به دلیل ناهموار بودن زمین و شرایط حاکم در منطقه ، این گلوله به طور تصادفی به شخص اشتباه برخورد کرد. متأسفانه مرد مجروح پس از 17 روز بستری در بیمارستان جان خود را از دست داد و پس از دو سال به قصاص محکوم شد و در سال 1997 به اعدام محکوم شد.